over

Renée van der Nat

Renée van der Nat is sinds 2015 als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen journalistiek en het publiek. Deze relatie is de afgelopen decennia fundamenteel veranderd en aan weerszijden verschuiven de verwachtingen. Het publiek heeft veel meer zeggenschap gekregen in de totstandkoming en consumptie van journalistiek en het beroepenveld reageert daarop. 

Daarnaast is ze docent aan de School voor Journalistiek in Utrecht waar ze betrokken is bij de vakken Ontwerpgericht Onderzoek, Onderzoek naar het Nieuws, en Multimediale Productie. 

Tijdens haar promotieonderzoek (2017-2022) richtte Van der Nat zich op een bijzonder journalistiek genre – interactieve journalistieke verhalen – waar die veranderende dynamiek tussen journalist en publiek tot uiting komt. Om dit in kaart te brengen, onderzocht ze interactieve journalistieke producties, productieprocessen en de publieksreceptie van interactieve verhalen. De resultaten van het onderzoek vind je hier https://www.journalismlab.nl/onderzoek/interactieve-multimediale-verhalen-in-de-journalistiek

Publicaties

van der Nat, R., Bakker, P., & Müller, E. (2021). Snow Fall in de polder: Interactieve multimediale journalistieke producties in Nederland. Tijdschrift Voor Communicatiewetenschap, 49(2), 100-126. https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/TVC2021.2.002.NAT

van der Nat, R., Müller, E., & Bakker, P. (2021). Navigating Interactive Story Spaces. The Architecture of Interactive Narratives in Online Journalism. Digital Journalism, 1-26. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21670811.2021.1960178

van der Nat, R., Bakker, P. & Müller, E. (forthcoming). The imagined user and the design of audience engagement. Tracing the imagined user in the production process of journalistic interactive narratives.

van der Nat, R., Bakker, P., & Müller, E. (forthcoming). Capturing audience engagement. How users respond to interactivity in journalistic narratives designed for audience engagement.

The latest

What journalism will be like ten years from now?

Director of Submarine Channel shares 5 best tips to create interactive stories

NOS strategy for the future: the broadcast plans for the next five years

Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de journalistiek in Nederland. Dit onderzoek is wetenschappelijk van aard maar komt altijd met resultaten die van waarde zijn voor het dagelijks werk van de journalist. Ons werkveld bestrijkt het journalistieke werkveld (‘productie’), het journalistiek product (‘vorm en inhoud’) en betekenis & rol van de journalistiek in de samenleving (‘effect’). Het lectoraat, formeel Quality Journalism in Digital Transition genaamd, doet onderzoek naar dit nieuwe vakgebied van journalistiek, digitalisering en de genoemde uitdagingen. Zoals de benaming van ons lectoraat ook zegt, bekijken we een en ander vooral vanuit het perspectief van de enorme verandering die heel onze samenleving en de journalistiek in het bijzonder sinds een kleine twintig jaar ondergaat en zich nog lang niet uitgekristalliseerd heeft: de digitale transitie.

Recente ontwikkelingen, met name ten gevolge van de digitalisering, hebben zowel de uitgangspunten als de praktijk van de journalistiek volledig op losse schroeven gezet. Cruciaal is dat de rol van het publiek door de digitalisering, sociale media voorop, veel en veel groter is geworden. ‘Iedereen’ eigent zich tegenwoordig de rol van journalist toe en nieuws vindt steeds vaker andere kanalen dan die van de journalistiek. Mede hierdoor lopen hard en zacht nieuws, objectiviteit en subjectiviteit, feit en fictie in elkaar over. Technologie speelt een groeiende rol: nieuws wordt vaak gemaakt of verzameld door robots; verhalen gemanipuleerd door zogenoemde virtuele realiteit. Dit laatste gaat zover dat mensen in beeld iets kunnen zeggen wat ze nooit gezegd hebben (deep fake).

Kortom, met name de digitalisering doet de journalistiek wankelen en stelt mediaprofessionals voor enorme uitdagingen. Het belangrijkste doel van dat onderzoek is ondersteuning van de professional in de uitoefening van zijn vak. Hierbij gaan we er vanuit dat een moderne samenleving zonder kwalitatief hoogstaande journalistiek ondenkbaar is. Er is altijd behoefte aan betrouwbare en onafhankelijke informatie. Dergelijke informatie dient op aansprekende wijze gebracht te worden. Ook dient zij binnen nader te omschrijven ethische grenzen te blijven.